Český červený kříž - Kluby dárců krve a krevních složek

Zpět na úvodní stranu

Aktuality

23. setkání zástupců Klubů dárců krve v ČR

26.9.2016

Setkání v tomto roce zabezpečil OS ČČK Nymburk se sídlem v Poděbradech. Poděkování za zajištění pěkného ubytování, kvalitní stravy a vhodného jednacího prostoru patří ředitelce úřadu paní Marii Chytilové a také Petře Hájkové. Velký díl práce se zabezpečením nesl i předseda výkonné rady Mgr. Jiří Chytil.

Dne 24.9.2016 jsme se setkali po roce abychom zhodnotili splnění doporučení z předchozích let a také se seznámili se situací v transfuzní službě a novinkách v dárcovství krve. Kluby a mluvčí seznámili hosty i přítomnou novinářku s aktivitami Klubů dárců krve ve svých regionech.

Velkým překvapením byl host nadmíru vzácný. Republikový rekordman - který se zapsal i tímto způsobem do knihy rekordů a byl oceněn Medailí za zásluhy z rukou prezidenta ČR.

Pan Duběnka daroval ke dni našeho setkání 575x bezplatně svou krev. 

Město Poděbrady nás přijalo vlídně a také umožnilo posezení ve svých prostorách. Fotografie v záhlaví dokumentuje naši cestu lodí po Labi. Na zámku nás povedla PhDr. Jana Hrabětová znalkyně a odbornice na historii zámku i okolí Poděbrad. 

Chcete si také poslechnout kousek zajímavého historického pojednání? zde je odkaz - https://youtu.be/JQIk6Zps8g8  ...


Trochu statistiky:

Kluby dárců krve / vznik / počty členů v roce 2016

Brno

1.1.1996

-

České Budějovice

1.1.1991

44

Děčín

1.1.1998

2

Domažlice

16.11.1995

28

Hradec Králové

5.10.2006

236

Karlovy Vary

21.2.2014

5

Karviná

1.1.1992

35

Nymburk

20.2.1998

30

Olomouc

1.1.1990

9

Pardubice

-

26

Plzeň jih a sever

1.1.1994

6

Praha 1

7.11.2007

7

Prachatice

-

10

Rychnov n. K.

7.12.1998

20

Trutnov

30.6.2015

zrušen

Žďár n/S.

1.1.2003

10

Česká republika

-

468

Vyškov

-

-

Beroun

-

-

Odběry krve v roce 2015

počet odběrů plné krve:  403,3tis.  z toho bezpříspěvkových:  100 %

počet plazmaferéz:  670,4 tis.  z toho NTZS  203,0 tis.  a  PLMF  467,4 tis.

  z toho bezpříspěvkových:    v NZTS  97  %  a  PLMF  0 %

počet jiných aferéz: (NZTS)    18,8 tis.  z toho bezpříspěvkových:    33 %

počet autologních odběrů plné krve v NZTS:    9,8 tis.


Místa konání jednání zástupců Klubů dárců krve

1.  1994  České Budějovice 

2.  1995  Karviná

3.  1996  Chomutov

4.  1997  Olomouc

5.  1998  Tachov

6.  1999  Prostějov

7.  2000  Mladá Boleslav

8.  2001  Ostrava

9.  2002  České Budějovice 

10.  2003  Brno - venkov

11.  2004  Plzeň jih – sever

12.  2005  Domažlice

13.  2006  Trutnov

14.  2007  Nymburk

15.  2008  Strakonice

16.  2009  Hradec Králové

17.  2010  Karviná

18.  2011  České Budějovice

19.  2012  Praha 1

20.  2013  Benešov (P 1)

21.  2014  Vyškov

22.  2015  České Budějovice

23.  2016  Nymburk